Polityka Prywatności

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Nieruchomości WSCHÓD Michał Górski  z siedzibą w  Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 31A  lok. 1 zwana dalej Biurem; Biuro prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Biura i będą udostępniane podmiotom współpracującym z Biurem,

3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zawartych umów, świadczonych usług i prac.

5) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

6) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem zawarcia umowy.

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i w zakresie do tego niezbędnym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).

Oświadczam, że znam swoje prawa wynikające z Ustawy o ochronie danych osobowy z dnia 29.VIII. 1997r. Dz. U. Nr 133 poz. 883.

 

 

 

 

ANKIERA RODO


						Biuro Nieruchomości WSCHÓD
Michał Górski
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Adama Mickiewicza 31A lok.1
tel. 694 631 626, 60272890 
e-mail: bnwschod@gmail.com
www.bnwschod.pl
IMIĘ I NAZWISKO  ………………………………………………………………………………………………………..  

MIEJSCOWOŚĆ    …………………………………………………………………………………………………………

TELEFON    ………………………………………………………………………………………………………………………

EMAIL   …………………………………………………………………………………………………………………………

SZUKAM/SPRZEDAM NIERUCHOMOŚĆ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

? Wyrażam zgodę na umieszczenie w bazie Biura Nieruchomości WSCHÓD Michał Górski i przetwarzanie moich danych osobowych oraz udostępnianie ich podmiotom współpracującym w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji umowy oraz jej zabezpieczenia finansowego, w celu realizacji świadczonych usług przez Biuro Nieruchomości WSCHÓD Michał Górski

? Wyrażam zgodę na umieszczenie w bazie Biura Nieruchomości WSCHÓD Michał Górski i przetwarzanie moich danych osobowych przez Biuro Nieruchomości WSCHÓD Michał Górski zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. Poz. 922) w celach handlowych i marketingowych oraz na przekazywanie ich w tym celu podmiotom współpracującym.

? Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną i telefoniczną na podany adres poczty elektronicznej i numer telefonu wysyłanych przez Biuro Nieruchomości WSCHÓD Michał Górski

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Nieruchomości WSCHÓD Michał Górski z siedzibą w Bielsku Podlaskim przy ul. Adama Mickiewicza 31A lok. 1
 zwana dalej Biurem; Biuro prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Biura i będą udostępniane podmiotom współpracującym z Biurem,

3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zawartych umów, świadczonych usług i prac.
5) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
6) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem zawarcia umowy.
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;


……………………………………………………………
Czytelny podpis, data