Polityka Prywatności

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Nieruchomości WSCHÓD Michał Górski  z siedzibą w  Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 31A  lok. 1 zwana dalej Biurem; Biuro prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Biura i będą udostępniane podmiotom współpracującym z Biurem,

3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zawartych umów, świadczonych usług i prac.

5) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

6) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem zawarcia umowy.

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;