Poradnik klienta

Umowa pośrednictwa

Zawierając umowę pośrednictwa niezbędne jest przejście kilku etapów oraz czynności w celu należytego wykonania umowy. W praktyce poszczególne etapy mogą się różnić w zależności od specyfiki transakcji i ustaleń z Klientem. Postaramy się w przybliżyć ten proces w kilku niezbędnych punktach.

Przy umowie pośrednictwa można wyróżnić trzy etapy działania:

Etap I - czynności wstępne

 1. Informujemy Klienta jakie dokumenty związane z nieruchomością będą konieczne do zawarcia danego rodzaju umowy pośrednictwa.
 2. Pomagamy w zdobyciu dokumentów oraz sprawdzeniu nieruchomości pod względem formalno-prawnym
 3. Razem z Klientem dokonujemy oględzin nieruchomości, sporządzamy dokumentację fotograficzną, następnie razem wypełniamy kartę opisową oraz sporządzamy umowę pośrednictwa dla danego rodzaju transakcji.
 4. Analizujemy dane z oględzin oraz danych rynkowych i ustalamy wartości nieruchomości na podstawie określenia ceny ofertowej nieruchomości w oparciu o lokalny rynek podaży i popytu.
 5. Zgodnie z życzeniem Klienta oraz analizą rynku ustalamy cenę sprzedaży nieruchomości. Dodatkowo Klient może skorzystać z usług rzeczoznawcy majątkowego w celu wyceny wartości nieruchomości.

Etap II- promowanie oferty

 1. Sporządzamy opis nieruchomości w formie oferty, który przekazujemy Klientowi do autoryzacji.
 2. Oferty klienta wprowadzamy na naszą stronę internetową www oraz na współpracujące z nami portale regionalne.
 3. Reklamujemy nasze oferty prasie drukowanej oraz na tablicach informacyjnych w okolicznych miejscowościach.
 4. Aktywnie działamy w mediach społecznościowych, wyróżniając nasze oferty.
 5. Na życzenie klienta raportowanie działań marketingowych oferowanej nieruchomości

 
Etap III- finalizacja umowy i transakcji

 1. Przekazujemy Klientowi wszelkie oświadczenia woli nabycia wystawionej nieruchomości, na podstawie otrzymanych zgłoszeń od potencjalnych nabywców.
 2. Umawiamy na spotkania z potencjalnymi nabywcami, na których służymy swoją pomocą.
 3. Na życzenie Klienta przeprowadzamy negocjacje cenowe z ewentualnymi nabywcami.
 4. W uzgodnieniu z Klientem negocjujemy pozostałe warunki nabycia nieruchomości.
 5. Jesteśmy obecni i pomocni na każdym etapie rozmów.
 6. Ewentualna pomoc kupującemu w pozyskaniu kredytu na korzystnych warunkach.
 7. Oferowanie stronom transakcji pomocy i asysty podczas spisywania umowy przedwstępnej (w formie aktu notarialnego bądź bez takiej formy) wskazanie na konsekwencje prawne zawarcia tej umowy w określony sposób.
 8. Ponowne sprawdzenie stanu prawnego Księgi Wieczystej (stan formalnoprawny nieruchomości).
 9. Wyjaśnienie kwestii meldunków na nieruchomości.
 10. Wyjaśnienie kwestii ewentualnego zadłużenia nieruchomości z tyt. dostaw mediów.
 11. Umówienie terminu umowy przenoszącej własność (ostateczna) w formie aktu notarialnego.
 12. Dostarczenie kompletu dokumentów do umówionej kancelarii notarialnej.
 13. Przygotowanie (na życzenie stron) protokołu przekazania nieruchomości.
 14. Usunięcie nieaktualnej już oferty ze wszystkich pól eksploatacji i promocji.
 15. Administracyjne zamknięcie umowy pośrednictwa: przekazanie faktury Zamawiającemu, udokumentowanie ostatnich czynności, archiwizacja dokumentów.