Regulamin

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i w zakresie do tego niezbędnym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).

Oświadczam, że znam swoje prawa wynikające z Ustawy o ochronie danych osobowy z dnia 29.VIII. 1997r. Dz. U. Nr 133 poz. 883.