Zarządzanie Nieruchomościami

Doświadczenie zawodowe pozwala nam na świadczenie usług w zakresie zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, nieruchomościami mieszkalnymi stanowiącymi współwłasność osób fizycznych lub prawnych.

Zarzadzanie nieruchomością zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami (D. U. Z 2000 r. nr. 46, poz. 543) polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności majacych na celu w szczególności :

 1. zapwenienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości
 2. zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości
 3. zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego
 4. bieżące administrowanie nieruchomością
 5. utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem
 6. uzasadnione inwestowanie w nieruchomość

Świadczymy usługi zarządzania nieruchomością wspólną na podstawie umowy ze wspólnotą mieszkaniową podpisaną z zarządem wspólnoty lub pełniąc obowiązki zarządcy, któremu zarząd powierzono w trybie artykułu 18 Ustawy o własności lokali.


ZAKRES USŁUGI OBEJMUJE:

 • reprezentację wspólnoty mieszkaniowej
 • obsługę administracyjną
 • obsługę finansowo-księgową
 • obsługę techniczną
 • obsługę prawną


Jesteśmy zespołem bardzo elastycznym i otwartym na propozycje. Zakres oferowanych usług chętnie dopasujemy do oczekiwań naszych przyszłych Klientów! 

ZAPRASZAMY